Bij Vernay Europe B.V. vallen we onder de CAO CAO kunststof en rubber, soms ook Groot Metaal CAO genoemd. In onze cao vind je afspraken over je loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, vakantie of pensioen. Ook zaken als scholing, kinderopvang en vervroegd pensioen zijn in onze cao geregeld.

 

Cao betekent letterlijk: collectieve arbeidsovereenkomst. Collectief betekent dat de afspraken in een cao gelden voor álle werknemers in een sector of een bedrijf.

Op de website van het FNV kun je de laatste versie van de CAO bekijken en downloaden.